Bli medlem i Salt unge ledere

Pinsebevegelsens barne- og ungdomsutvalg gir hvert år støtte til grupper med medlemmer under 26år som samler inn kontingent. Ved å betale 50 kr, gir du Salt denne muligheten.

Husk å krysse av neders i skjema for at du gir din tilslutning til følgende styre for gruppen:

Styre for Unge ledere Bergen: Eivind Galdal, Ariana Gjerme, Sigurd Bekkevold

Styre for Unge ledere Trondheim: Ariel Lund, Emma Sofia Hansen og Rebekka Falck

Powered by Cornerstone