Bli medlem i Salt unge ledere

Pinsebevegelsens barne- og ungdomsutvalg gir hvert år støtte til grupper med medlemmer under 26år som samler inn kontingent. Ved å betale 50 kr, gir du Salt denne muligheten.

Powered by Cornerstone